TSP – Cenníky stavebných prác v členení na činnosti resp. práce

Nové vydanie cenníkov stavebných prác SON v aktuálnej cenovej úrovni vydávame v členení TSP – Triednik stavebných prác. Triednik stavebných prác bol ustanovený Metodickým pokynom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR s platnosťou od 1.1.2005. Základným triediacim hľadiskom triednika je klasifikácia prác vykonávaných na stavbách, na ktorú ako doplňujúce hľadiská nadväzuje číselník stavebných konštrukcií, stavebných materiálov a stavebných technológií. TSP Databáza obsahuje vyše 80 000 položiek, ktoré slúžia na orientačné ocenenie stavebných prác a vybraných služieb.

Základným rozdielom medzi triedením TSKP a TSP je, že TSP je čisto činnostné triedenie a TSKP je triedenie, ktoré je kombináciou konštrukčného a činnostného triedenia stavebných prác.

Ponuka cenníkov

Databázy
TSKP
TSP
Novinky

O nás
O firme

Kontaktné informácie
CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava
+421 (0)2 / 62 80 10 76
cenekon@cenekon.sk

Copyright 2019 CENEKON, a.s.