TSKP – Cenník stavebných konštrukcií a prác

Nové vydanie cenníkov stavebných prác SON v aktuálnej cenovej úrovni vydávame v členení Triednika stavebných konštrukcií a prác (TSKP), kde základným triediacim hľadiskom je stavebná konštrukcia, resp. práca. Ide o pôvodné triedenie stavebnej produkcie pretrvávajúce od 60 – tych rokov minulého storočia. Predmetom triedenia TSKP sú  všetky stavebné konštrukcie a práce pri novostavbách, rekonštrukciách, modernizáciách, opravách, údržbe a odstraňovania stavieb, resp. ich častí.   Databáza obsahuje vyše 80 000 položiek, ktoré slúžia na orientačné ocenenie stavebných prác a vybraných služieb.

Ponuka cenníkov

Databázy
TSKP
TSP
Novinky

O nás
O firme

Kontaktné informácie
CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava
+421 (0)2 / 62 80 10 76
cenekon@cenekon.sk

Copyright 2019 CENEKON, a.s.