O nás

Rozhodujúcou činnosťou našej spoločnosti je pokračovanie v rozvíjaní a aktualizovaní databáz smerných orientačných cien stavebných prác pre programové prostredie Cenkros 4 vyvíjaného spoločnosťou KROS a. s.

V spojení s týmto progresívnym programom sú databázy najpoužívanejším nástrojom na oceňovanie stavebných prác na Slovensku.

Odborní pracovníci, ktorí v minulosti dlhoročne pôsobili v pôvodnej firme Cenekon, sú špecializovaní na jednotlivé odvetvia a ako gestori jednotlivých cenníkov vytvárajú originálné databázy CENEKON. Triedenie položiek je zostavované v zmysle pôvodného a dlhoročne používaného triediaceho systému z čias plánovaného hospodárstva pred r. 1989.

Je členený na TSKP (triednik stavebných konštrukcií a prác) a novšie (činnostné) triedenie v zmysle tzv. Triednika stavebných prác, ktorý bol ustanovený Metodickým pokynom č. 1/2004 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako jednotiaci základ pre všeobecnú zrozumiteľnosť a rovnaké chápanie vyjadrenia stavebnej produkcie v celom procese prípravy a realizácie stavieb.

Databázy
TSKP
TSP
Novinky

O nás
O firme

Kontaktné informácie
CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava
+421 (0)2 / 62 80 10 76
cenekon@cenekon.sk

Copyright 2019 CENEKON, a.s.