Napíšte nám

CENEKON, a.s.

Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava

+421 (0)2 / 62 80 10 76
cenekon@cenekon.sk

IČO: 52015661
DIČ: 2120863360
IČ DPH: SK2120863360

Ing. Martin Šimkovich

Riaditeľ spoločnosti

martin.simkovich@cenekon.sk
+421 901 / 783 066

Ing. Jozef Polášek

Hlavný gestor databáz
Znalec v odbore stavebníctvo
Odhad hodnoty stavebných prác
Odhad hodnoty nehnuteľností

jozef.polasek@cenekon.sk
+421 (0)2 / 62 80 10 92

Ing. Jozef Polášek

jozef.polasek@cenekon.sk

gestorstvo pre cenníky:
800-5 Sanácie objektov – Špeciálne stavebné práce
800-6 Demolácie objektov
801-3 Búranie a podchytávanie konštrukcií
801-4 Opravy a údržba
800-711 Izolácie proti vode a povlakové krytiny
800-713 Izolácie tepelné
800-714 Akustické a protiotrasové opatrenia
800-760 Výplne otvorov
800-762 Tesárske konštrukcie
800-763 Drevostavby – montáž, Sadrokartónové konštrukcie
800-764 Klampiarske konštrukcie
800-765 Tvrdé krytiny
800-771 Podlahy z dlaždíc a keramické obklady
800-773 Podlahy terrazové a zo syntetických hmôt
800-775 Podlahy vlysové, parketové a povlaky
800-783 Nátery
800-784 Maľby – tapety
925 Povrchová úprava strojov a zariadení

Ing. Richard Miške, PhD.

richard.miske@cenekon.sk

gestorstvo pre cenníky:
800-3 Lešenie – dočasné žeriavové dráhy
801-1 Bežné stavebné práce

Ing. Matej Kyseľ

matej.kysel@cenekon.sk

gestorstvo pre cenníky:
800-1 Zemné práce
821-1 Mosty
822-1 Pozemné komunikácie a letiská
823-1 Plochy a úpravy územia
824-1 Železnice normálne a širokorozchodné
920 Energetik
921 Elektromontáže
923 Montáže potrubí
936 Montáže prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

Ing. Jana Žarnovická

jana.zarnovicka@cenekon.sk

gestorstvo pre cenníky:
800-721 Zdravotechnické inštalácie budov
800-731 Ústredné vykurovanie
800-769 Montáže vzduchotechnických zariadení
800-795 Lokálne vykurovanie
827-1 Diaľkové a prípojné vodovody a kanalizácie

Ing. Eva Bašková

eva.baskova@cenekon.sk
+421 (0)2 / 62 80 10 76

Cenník materiálov

Karolína Hobothová

karolina.hobothova@cenekon.sk

Cenník materiálov

Ing. Jozef Klčo

jozef.klco@cenekon.sk

Databázy
TSKP
TSP
Novinky

O nás
O firme

Kontaktné informácie
CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava
+421 (0)2 / 62 80 10 76
cenekon@cenekon.sk

Copyright 2019 CENEKON, a.s.