Základy rozpočtovania

Jednodňový vzdelávací program

Určený je pre pracovníkov, ktorí majú absolvovanú školu so stavebným zameraním (VŠ, SPŠS, SOU) a nemajú ani základné znalosti so spracovávaním rozpočtovej dokumentácie v zmysle používaných triediacich systémov (TSKP resp. TSP). Podmienkou je znalosť čítania stavebných výkresov.

Absolvent vzdelávacieho programu sa naučí metodicky správne zostaviť „výkaz výmer“, chronológiu zostavenia stavebného rozpočtu vo väzbe na triediace systémy a všetky ďalšie atribúty súvisiace so zostavením stavebného rozpočtu.

Obsah školenia: Teoretická príprava + praktické spracovanie rozpočtu v zmysle projektovej dokumentácie (rodinný dom) vo všeobecnej rovine a aj pomocou softvérového zabezpečenia CENKROS 4.

Cena a prihlásenie:

  • Cena jednodňového seminára je 180€ vrátane DPH. V cene je zahrnuté využívanie výpočtovej techniky (každý účastník bude mať k dispozícii počítač).

  • Uvedené školenie je možné si objednať poštou alebo e-mailom pomocou objednávkového formulára. Poštová adresa: Martinengova 3, 811 02 Bratislava. E-mailová adresa: objednavky@cenekon.sk