Základné triedenie stavebnej produkcie – prác (činností)

Prehľad činností
kód Názov činností
00 Všeobecné položky v procese obstarávania
01 Zemné práce
02 Práce špeciálneho zakladania
03 Lešenárske práce
05 Búracie práce a demolácie
07 Práce na vysokých komínoch a dymových kanáloch
11 Betonárske práce
12 Murárske práce
13 Omietkárske práce
14 Práce pri kladení mazanín,poterov a podkladných vrstiev
15 Montáže prefabrikovaných konštrukcií
21 Špeciálne práce pri výstavbe mostov
22 Práce na pozemných komunikáciach a letiskách
24 Špeciálne práce pri výstavbe železníc
25 Studniarske práce
26 Špeciálne práce pri výstavbe tunelov
27 Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, teplovodoch, produktovodoch a rozvodoch medicinálnych plynov
31 Hydromelioračné práce
32 Špeciálne práce na stavbách vodných diel
61 Izolatérske práce
62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb
64 Klampiarske práce
65 Pokrývačské práce
66 Montáž stolárskych konštrukcií
67 Montáž zámočníckych konštrukcií
68 Montáž oceľových konštrukcií
69 Montáž sadrokartonových priečok a obkladov
71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov
72 Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa
73 Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh
75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových
84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia
86 Zasklievacie práce
87 Montáž technického vybavenia stravovacích zariadení, práčovní a čistiarní
88 Zdravotechnicko-inštalačné práce
89 Kurenársko-inštalačné práce
91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení
92 Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení
93 Montáž vzduchotechnických zariadení
94 Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení
95 Montáž dopravných zariadení, skladových zariadení a váh
96 Montáž čerpadiel a kompresorov
98 Montáž ostatných strojov a zariadení
99 Presun hmôt