Publikácia "Viem za koľko ..."

Publikácia pre širokú verejnosť poskytujúca prehľad
orientačných nákladov na stavebné práce, materiály a výrobky používané pri stavbe rodinného domu resp. pri úpravách bytov a rekonštrukciách v bytových domoch

Komentár k uvedeným cenám:
Ku každej stavebnej úprave Vám predkladáme ceny v týchto variantoch: cenu za prácu (montáž), spravidla dve ceny použitého materiálu („úspornú“ a „obvyklú“) a dve ceny súčtové (celkom za prácu a materiál).
Cena za prácu – tzv. „cena za montáž“ – zahŕňa vlastné vykonanie práce (nezávislé na skutočnom počte remeselníkov); náklady obsahujú aj pomocný montážny materiál (potrebný k zabudovaniu, uchyteniu výrobkov alebo hlavných materiálov). Ich súčasťou sú náklady na presun hmôt (t.z. náklady na dopravu v rámci stavby).
Cena za materiál - tzv. "nižší štandard" - je cena za vykonanie v ekonomicky úspornej variante (lacnejší materiál). Uvažuje sa pritom použitie v štandardnej kvalite (I. akosť). Túto cenu sme zámerne nepomenovali ako "minimálnu", lebo pri použití výrobkov horších akostí, rôznych zliav a s pomocou lacnej stavebnej firmy je možné docieliť cenu ešte nižšiu.
Cena za materiál - tzv. "bežný štandard" - je cena vyššia (viac ako "nižší štandard") zohľadňuje aj ďalšie hľadiská, napr. dlhšiu životnosť, vyššiu bezpečnostnú úroveň. V úspornej aj obvyklej cene za materiál sú započítané náklady na dopravu až na stavbu.
Ceny súčtové pre obidva materiálové varianty sú kompletnou cenou za vykonané práce vrátane cien zvoleného druhu materiálu.

 

  • Viem za koľko postaviť rodinný dom?
  • Viem za koľko stavebne upraviť byt?

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR NA STIAHNUTIE