TEU 2004

Technicko-ekonomické ukazovatele (TEU) Cenekon 2004

Technicko-ekonomické ukazovatele (TEU) Cenekon 2004 Poskytujú širokú bázu technicko-ekonomických informácií. Vstupné informácie pre TEU sú čerpané z údajov realizovaných alebo rozostavaných stavebných objektov v počte cca 980 ks. Sú spracované na úrovni stavieb na úrovni triedenia stavieb v zmysle Zákona číslo 128/2000 Z. z., ktorým je vyhlásená Klasifikácia stavieb objektov.

Systém TEU dotvára sústavu nástrojov na oceňovanie stavebnej produkcie hlavne v úvodnej fáze investičného procesu, ale môže poslúžiť aj v procese obstarávania, ako vhodná pomôcka pre projektantov, dodávateľov a investorov na zostavovanie ponukových a kontrolných rozpočtov, investorských zadaní a tiež pre znalcov v odbore stavebníctvo. Objekty sme upravili na štandardné podmienky.

Členenie a skladba konkrétnych TEU 2004:

 1. diel obsahuje 3 zväzky stavieb v členení KS (klasifikácie stavieb) Budovy, haly občianskej výstavby a budovy na bývanie v členení na sedem miest JKSO 801, 802, 803
 2. diel obsahuje 3 zväzky stavieb KS (klasifikácie stavieb) Budovy a haly pre výrobu a služby v členení na sedem miest JKSO 811 a 812
 3. diel obsahuje 2 zväzky stavieb KS (klasifikácie stavieb) Ostatné stavby a v členení na sedem miest JKSO 813, 814, 815, 832, 833

Veríme, že si z našej ponuky vyberiete a TEU sa stanú pre Vás cenným pomocníkom. V prípade Vášho záujmu pozrite objednávku.

Galéria

 • Spriemerované ukazovatele (ukážka)
 • ukazovatele 1.diel (ukážka)
 • ukazovatele 2.diel (ukážka)
 • ukazovatele 3.diel (ukážka)
 • ukazovatele 4.diel (ukážka)