Stavebné rozpočty

Ponúkame Vám spracovanie stavebných rozpočtov a výkazov výmer podľa konkrétnych požiadaviek Vašej spoločnosti. Rozpočty spracuje tým rozpočtárov a kalkulantov z firmy CENEKON a.s., ktorí sa priamo podieľajú na vývoji databázy do programu CENKROS 4, takže ju dokonale poznajú. Vždy máme k dispozícii nielen najnovšiu databázu, ale v prípade potreby aj staršie cenové úrovne a ďalšie firemné podklady pre objektívnejšie určenie ceny.

Naša spoločnosť je zároveň akreditovanou školiacou organizáciu na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v oblasti rozpočtovania a oceňovania stavených prác. Máme k dispozícii vlastných akreditovaných lektorov, s ktorými je možné taktiež konzultovať vyhotovenie rozpočtu.