Znalecká činnost

Odbor:
370000 - Stavebníctvo
Odvetvie: 370901 - Odhad hodnoty nehnuteľností
Odvetvie: 371002 - Odhad hodnoty stavebných prác
Odvetvie: 370100 - Pozemné stavby
Faktúra za znaleckú činnosť bude stanovená v zmysle vyhlášky 524/2009 Z.z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z., resp. podľa dohody.

Upozornenie:

Pri objednaní služby dohodneme predpokladanú prácnosť a cenu.
V prípade vyžiadania, spracujeme ocenenia, stanoviská a posúdenia aj ako znalecký posudok.

 

Galéria

  • STAVEBNÍCTVO – oceňovanie a hodnotenie podnikov
  • STAVEBNÍCTVO – odhad hodnoty stavebných prác
  • STAVEBNÍCTVO – odhad hodnoty nehnuteľností
  • ZNALEC
  • ZNALEC - rozšírenie