Príklad aplikácie triedenia

kód Popis
45 Stavebné práce
45.2 Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb
45.21 Stavebné práce na stavbe budov
45.21.1 Stavebné práce na stavbe viacbytových budov a rodinných domov
45.21.13 Stavebné práce na domoch
45.21.13.11 Stavebné práce na domoch – betonárske práce
45.21.13.11.02 Stavebné práce na domoch – betonárske práce - múrov
45.21.13.11.02.01 Stavebné práce na domoch – betonárske práce – múrov - nosných
45.21.13.11.02.01.02 Stavebné práce na domoch – betonárske práce – múrov – nosných – z betónu železového
45.21.13.11.02.01.02.04 Stavebné práce na domoch – betonárske práce – múrov – nosných – z betónu železového- tr. C 15/20