Oceňovacie nástroje

Smerné orientačné oceňovacie nástroje (SON)

Nové vydanie cenníkov stavebných prác SON je členené podľa konštrukčných prvkov, ktoré reprezentujú všetky stavebné práce vyskytujúce sa v stavebnej výrobe. Cenníky sú ďalej členené do častí pre nové stavebné práce, pre búranie (demontáž) konštrukcií a pre práce na udržovanie a opravy konštrukcií. Základným triediacim hľadiskom je stavebná konštrukcia a práca, ostatné triedenie je podľa použitého materiálu, uplatnenej technológie a podľa tvaru a rozmeru.

SON sú komplexne valorizované o všetky medziročné ceny vstupov a sú zoradené podľa:

  • konštrukčných prvkov (druhov stavebných prác)
  • jednotlivé cenníky sú nadstavbovo previazané s Klasifikáciou produkcie (KP) zoradené po činnostiach

SON sú v štandardnom cenníkovom vyhotovení, to znamená s plným textom, kalkulačným rozkladom jednotkovej ceny (materiál, mzdy, stroje, réžia, zisk) s vyjadrením prácnosti a hmotnosti.