O spoločnosti

Transformáciou pôvodnej spoločnosti Cenekon a. s., ktorá na stavebnom trhu v oblasti ekonomiky stavebníctva pôsobila od r. 1990 vznikla nová spoločnosť s rovnomenným názvom, ktorej predmet činnosti je analogický ako v minulosti. Rozhodujúcou činnosťou našej spoločnosti je pokračovanie v rozvíjaní a aktualizovaní databáz  smerných orientačných cien stavebných prác ako aj ich ďalších priamo súvisiacich novovyvíjaných modifikácií resp. derivátov. Databázy sú naďalej súčasťou programového prostredia Cenkros 4 vyvíjaného spoločnosťou KROS a. s.

V spojení s týmto progresívnym programom sú databázy najpoužívanejším nástrojom na oceňovanie stavebných prác na Slovensku.

Odborní pracovníci, ktorí v minulosti dlhoročne pôsobili vo firme aj pred jej transformáciou, sú špecializovaní na jednotlivé odvetvia a ako gestori jednotlivých cenníkov výtvárajú originálné databázy CENEKON. Triedenie položiek je zostavované v zmysle pôvodného a dlhoročne používaného triediaceho systému z čias plánovaného hospodárstva pred r. 1989  TSKP (triednik stavebných konštrukcií a prác) a novšieho (činnostného) triedenia v zmysle tzv. Triednika stavebných prác, ktorý bol ustanovený Metodickým pokynom č. 1/2004 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako jednotiaci základ pre všeobecnú zrozumiteľnosť a rovnaké chápanie vyjadrenia stavebnej produkcie v celom procese prípravy a realizácie stavieb.