Kontakty

         
   

CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01  Bratislava

+421 (0)2 / 62 80 10 76
cenekon@cenekon.sk

IČO: 52015661
DIČ: 2120863360
IČ DPH: SK2120863360

   
    Ing. Martin Šimkovich
Riaditeľ spoločnosti
martin.simkovich@cenekon.sk
+421 901 / 783 066
 
   

Ing. Jozef Polášek
hlavný gestorstvo databáz:
znalec v odbore stavebníctvo
Odhad hodnoty stavebných prác
Odhad hodnoty nehnutelností

jozef.polasek@cenekon.sk
+421 (0)2 / 62 80 10 92
 
    ODDELENIE VÝVOJA DATABÁZY PRÁC    
    Ing. Richard Miške, PhD.
gestorstvo pre cenníky:
800-3  Lešenie – dočasné žeriavové dráhy
801-1  Bežné stavebné práce
richard.miske@cenekon.sk  
    Ing. Matej Kyseľ
gestorstvo pre cenníky:
800-1  Zemné práce
821-1  Mosty
822-1  Pozemné komunikácie a letiská
823-1  Plochy a úpravy územia
824-1  Železnice normálne a širokorozchodné
920  Energetik
921  Elektromontáže
923  Montáže potrubí
936  Montáže prevádzkových, meracích a regulačných zariadení
matej.kysel@cenekon.sk  
    Ing. Jozef Polášek
gestorstvo pre cenníky:
800-5  Sanácie objektov – Špeciálne stavebné práce
800-6  Demolácie objektov
801-3  Búranie a podchytávanie konštrukcií
801-4  Opravy a údržba
800-711  Izolácie proti vode a povlakové krytiny
800-713  Izolácie tepelné
800-714  Akustické a protiotrasové opatrenia
800-760  Výplne otvorov
800-762  Tesárske konštrukcie
800-763  Drevostavby – montáž, Sadrokartónové konštrukcie
800-764  Klampiarske konštrukcie
800-765  Tvrdé krytiny
800-771  Podlahy z dlaždíc a keramické obklady
800-773  Podlahy terrazové a zo syntetických hmôt
800-775  Podlahy vlysové, parketové a povlaky
800-783  Nátery
800-784  Maľby – tapety
925  Povrchová úprava strojov a zariadení
jozef.polasek@cenekon.sk  
    Ing. Jana Žarnovická
gestorstvo pre cenníky:
800-721  Zdravotechnické inštalácie budov
800-731  Ústredné vykurovanie
800-769  Montáže vzduchotechnických zariadení
800-795  Lokálne vykurovanie
827-1  Diaľkové a prípojné vodovody a kanalizácie
jana.zarnovicka@cenekon.sk  
    ODDELENIE VÝVOJA DATABÁZY MATERIÁLOV    
    Ing. Eva Bašková
cenník materiálov
eva.baskova@cenekon.sk
+421 (0)2 / 62 80 10 76
 
    Karolína Hobothová
cenník materiálov
karolina.hobothova@cenekon.sk
 
 
    ODDELENIE IT    
    Ing. Jozef Klčo jozef.klco@cenekon.sk  
    Radi uvítame Vaše návrhy, pripomienky a postrehy. Ak v zozname chýba Vami požadovaný cenník, tak kontaktujte hlavného gestora cenníkovej databázy.