Expertná tvorba cien

Akreditovaný vzdelávací program v rozsahu dvoch dní

Ministerstvom školstva Slovenskej republiky bola spoločnosti Cenekon, v rámci vzdelávacích programov v oblasti kalkulovania, oceňovania a rozpočtovania stavebných prác, udelená akreditácia pre vykonávanie tohto nového modulu. Určený je pre skúsených odborníkov a úspešných absolventov akreditovaného vzdelávacieho programu.

V novom module je uvedený profil absolventa: „Absolvent modulu ovláda expertnú analýzu, interakciu a optimalizáciu relevantných charakteristík stavebnej činnosti (stavebného diela) a explicitné stanovenie primeranej ceny".

To znamená odbornú spôsobilosť analyzovať (metodicky skúmať) konkrétny predmet ocenenia, jeho jednotlivé zložky, vlastnosti, prostredie a podmienky, v ktorých pôsobia, schopnosť interakcie (vyhodnotenia vzájomného pôsobenia rôznorodých činiteľov) tak, aby následnou optimalizáciou relevantných (rozhodujúcich) charakteristík (vymedzenie vlastností), vyhľadával najlepšie možné ekonomické aj technické varianty systémov a spôsobov, s cieľom dosiahnutia (resp. definovania) optima a následné explicitné (podrobné, zrozumiteľné a jednoznačné) stanovenie resp. posúdenie primeranej ceny.

Záverečná skúška bude písomná aj ústna. Termíny budú záujemcom včas oznámené.

Cena a prihlásenie:

  • Cena dvojdňového seminára je 390€ vrátane DPH (325€ bez DPH). V cene je zahrnutý obed, občerstvenie, návrh pečiatky a publikácia „Sprievodca stavbou - analýza nákladov v úrovni expertízy“, ktorá účastníkom pomôže zvládnuť prezentovanú problematiku. V prípade záujmu Vám rezervujeme aj ubytovanie priamo v objektoch, v ktorých sa uskutoční vlastný vzdelávací program.

  • K prihláške priložte doklad o zaplatení zálohy vo výške: 200€.

  • Uvedené školenie je možné si objednať poštou alebo e-mailom pomocou objednávkového formulára.