Cenníky stavebných prác 2018/II

Elektronické vydanie v tvare PDF

Nové vydanie cennikov stavebných prác SON v aktuálnej cenovej úrovni vydávame v členení na konštrukcie (TSKP), kde základným triediacim hľadiskom je stavebná konštrukcia a práca a v členení na druhy stavebných prác (TSP), kde základným triediacim hľadiskom je činnosť - stavebná práca. Cenníková databáza obsahuje vyše 80 000 položiek, ktoré slúžia na orientačné ocenenie stavebných prác a vybraných služieb.

Zapracované zmeny v položkách

Režijné tituly predstavujú približne 20 % z celkovej ceny diela, čo nie je zanedbateľná hodnota a preto sme pre Vás po viacročnej snahe o skvalitnenie vstupov, pripravili prepracované a prehľadné členenie nepriamych nákladov a zisku. Všetky údaje sú spracované na základe údajov štatistiky a zohľadňujú legislatívno-bezpečnostné požiadavky. Zaviedli sme 5 najvyššiu triedu práce pre vysoko kvalifikované profesie, ako aj medzitriedy pre sťažené podmienky pri práci. Všetky tieto zmeny nájdete popísané v „Pravidlách pre oceňovanie stavebných prác“.

Doplňujúce informácie

Podrobnejšie informácie o vykonaných zmenách si môžete pozrieť a stiahnuť aj v našej sekcii videonoviniek Novinky cenníkových databáz. Ďalšie informácie so zameraním pre potreby miest a obcí si môžete pozrieť tu.

Pre lepšiu orientáciu uvádzame k cenníkom stavebných prác (TSKP a TSP), aj obsah členenia položiek v cenníkoch pomimo úvodnej časti cenníka.

OBSAH TSKP OBSAH TSP

Pre objednávku pošlite prosím vyplnený objednávkový formulár v elektronickej forme na e-mailovú adresu: objednavky@cenekon.sk, resp. písomne na adresu Cenekon a.s, Martinengova 3, 811 02 Bratislava. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať priamo telefonicky. Objednávky cenníkov expedujeme elektronicky na zadanú e-mailovú adresu, resp. pomocou služby elektronickej úschovne.

Veríme, že cenníky v súčasnej podobe a štruktúre, budú pre Vás užitočné a pomôžu Vám stanoviť a aj zákazníkom preukázať primeranosť vašich cenových požiadaviek.