Novinky 2018/I - 2018/II

Videonovinky 2018/II

 

Videonovinky 2018/I

 

Zmeny databázy 2018/I

  • Nová cenová úroveň CENEKON 2018/I obsahuje viac ako 1 500 nových a aktualizovaných položiek prác, takmer 2 000 nových a 40 000 aktualizovaných materiálov.
  • Nové všeobecné položky pre potery zo suchých zmesí.
  • Položky prác pre zimnú a letnú údržbu pre MESTÁ a OBCE.
  • Pripravili sme nový, prehľadnejší a jasne popísaný systém tvorby režijných titulov, ktorý nájdete v Pravidlách pre oceňovanie stavebných prác. Celý systém je postavený na štatistických údajoch a legislatíve a obsahuje všetky komponenty, ktoré sú potrebné pre správne vytvorenie a vykalkulovanie nepriamych nákladov a zisku.
  • BEŽNÉ STAVEBNÉ PRÁCE - V cenníku došlo ku kompletnej revízii poterov, doplneniu nových všeobecných položiek poterov zo suchých zmesí a aktualizácii najpoužívanejších výrobcov BAUMIT, WEBER-TERANOVA, CEMIX. Spracované sú aj položky pre multifunkčný systém strateného debnenia GUTTADRYTEK, ktorý môže slúžiť aj ako izolácia proti vlhkosti a vytvára priestor pre rozvod inštalácií v podlahe.
  • ZIMNÁ A LETNÁ ÚDRŽBA PRE MESTÁ A OBCE - V  spolupráci s mestami sme spracovali nové položky pre ocenenie prác zimnej a letnej údržby cestných komunikácií a chodníkov, zastávok, rigolov a iných častí mestských komunikácií. Pre komplexné ocenenie rozpočtu sme pre vás dopracovali aj položky úprav a údržby zelene.
  • POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE - Doplnenie položiek vyspravenia trhlín, odrážačov na zvodidlá, plašičov zveri a iných prác pre komplexné ocenenie rozpočtov opráv a údržby cestných komunikácií.
  • Detské ihriská - Doplnené sú aj nové položky pre kompletné ocenenie detských ihrísk, FIT a  STREET WORKOUT strojov.
  • PLOTY - Nové položky pletivových plotov a plotov z betónových dielcov umožnia spolu s položkami murovaných plotov oceniť akýkoľvek typ plotu.
  • SUCHÁ VÝSTAVBA - Na základe dlhoročnej spolupráce so spoločnosťou Rigips boli aktualizované a dopracované položky existujúceho sortimentu a spracované položky pre nové technológie.