Databáza stavebných prác

Zostavili a spracovali vedúci špecialisti na stavebné náklady

Čo najpresnejšie stanovenie rozpočtových nákladov na budúce projekty je veľmi dôležité pre efektívnu existenciu akéhokoľvek podniku alebo organizácie zvažujúcej budúcu výstavbu.

Schopnosť efektívne koordinovať náklady na výstavbu je dôležitou súčasťou úspechu. Aby sa Vaše projekty udržali na správnej ceste, je potrebné, aby ste vopred mohli čo najpresnejšie odhadnúť náklady. Čím sú tieto odhady reálnejšie, tým lepšie sú vaše šance na úspešný výsledok.

Kombináciou intuitívneho programu CENKROS 4 s podrobnou databázou položiek stavebných prác, sme vytvorili nástroj na kalkuláciu nákladov potrebných na výstavbu stavebného diela, ktorý vám poskytne rýchly hĺbkový pohľad na každú otázku týkajúcu sa nákladov potrebných na výstavbu stavebného diela. 

V súčasnosti Cenekon zabezpečuje:

  • tvorbu a aktualizáciu cenníkov, technicko-ekonomických ukazovateľov a databáz pre rozpočtovanie a kalkulovanie stavebných prác
  • podnety pre ďalší vývoj a priebežné zdokonaľovanie programového systému Cenkros
  • servis ku komplexnému stavebnému systému Cenkros
  • oceňovanie, ekonomicko-cenové analýzy a expertízne posudky stavieb
  • znaleckú činnosť v oblasti stavebníctva
  • priebežnú aktualizáciu Triednika stavebných prác
  • školiace a konzultačné činnosti v predmetných agendách