Cechy, komory, ústavy

     
  Cech strechárov Slovenska Cech strechárov Slovenska je dobrovoľné profesijné združenie živnostníkov a podnikateľov, medzi ktorých patria realizátori striech v profesiách klampiar, strechár/pokrývač, tesár a hydroizolatér, poprední výrobcovia a dodávatelia materiálov pre strechy, poprední odborníci a organizácie zaoberajúce sa vzdelávaním v oblasti striech a odborníci zaoberajúci sa problematikou strechy ako celku a jednej z najnáročnejších konštrukcií pozemného staviteľstva.
  Cech podlahárov Slovenska Cieľom cechu podlahárov je spolupracovať s architektmi, staviteľmi, generálnymi dodávateľmi stavieb a pod., napomáhať im a širokej spotrebiteľskej verejnosti orientovať sa na trhu podláh, podlahových krytín, aplikačných materiálov, užívaných technológií a pracovných postupov.
  Cech vykurovania tepelnej techniky a inštalácií CVTTi je profesijné združenie osôb a odborných firiem pôsobiacich v oblasti vykurovania,tepelnej techniky a inštalácií , ktoré založili nadšenci z odboru a ktorým záleží na tom, aby sa dosiahla spokojnosť v radoch živnostníkov a aby bol spokojný hlavne zákazník, ktorý ocení dobrého odborníka a kvalitu.
  Zväz spracovateľov dreva SR Cieľom Zväzu je vykonávať činnosti v prospech odborných, hospodárskych, právnych a spoločenských záujmov svojich členov, zastupovať ich vo vzťahu k odborárom a ostatným zamestnávateľským zväzom, vláde, parlamentu, zväzom v zahraničí a iným právnickým a fyzickým osobám.