Vitajte na stránke spoločnosti Cenekon

V dnešnom dynamickom globálnom hospodárstve nemôže byť dôležitosť riadenia nákladov na výstavbu nadhodnotená. Úspech vašich projektov a investícií závisí od vašej schopnosti efektívne kontrolovať náklady. Ak to chcete urobiť, budete potrebovať prístup k údajom o nákladoch, na ktorých sa môžete spoľahnúť.
 
Pracovníci Cenekonu a.s. ako súčasť skupiny KROS a.s., disponujú dlhoročnými skúsenosťami pri vytváraní  databáz a kalkulovaní cien stavebných prác siahajúcich až do obdobia regulovaného hospodárstva. Tieto dlhoročné skúsenosti sú základným garantom vytvárania najpouživanejších a originálnych databáz CENEKON.